Потужність закладу

Потужність закладу – 700 осіб

Фактична кількість осіб, які навчаються – 427 

Comments are closed.